Waarom moet een tand of kies getrokken worden?
Er zijn verschillende redenen om een tand of kies te trekken. Het gaat voornamelijk om
een tand of kies, die niet meer behouden kan worden, omdat deze dermate is aangetast
dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan de reden voor het trekken van
een tand of kies getrokken zijn dat er ruimte gemaakt moet worden voor andere tanden en
kiezen. Dit gebeurt meestal in combinatie met een beugel. Bij verstandskiezen kan het
voorkomen dat er te weinig ruimte in de kaak aanwezig is of dat ze niet goed doorbreken.
In dat geval kan besloten worden om ze uit voorzorg te trekken. Na het trekken van een
tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen de buurtanden of
kiezen gaan bewegen , is er mogelijk verlies van kauwfunctiekunnen, kunnen de tanden of
kiezen boven of onder de getrokken kies uitgroeien of is het niet mooi (front) meer.
Daarom is het vaak noodzakelijk het ontstane gat weer op te vullen. Er zijn daartoe
verschillende mogelijkheden, zoals: frameprothese, brug, implantaat, prothese of een
plaatje.

Hoe bereidt u zich voor op het trekken?
Wanneer u een afspraak heeft voor het trekken van een kies of tand, is het belangrijk van
tevoren goed te eten. Als u geneesmiddelen slikt, kunt u deze gewoon innemen. Als u
bloedverdunners gebruikt, dient u dit wel ruim van tevoren aan de tandarts door te geven.
In dat geval moet u namelijk, in overleg met de behandelend arts of trombosedienst,
tijdelijk stoppen met de medicijnen. Ook bij ander medicijngebruik is het zeer verstandig de
tandarts hier altijd van op de hoogte te stellen.

Hoe wordt een tand of kies getrokken?
Als eerste wordt er altijd een verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees
rond de tand of kies een beetje los en probeert alvast wat beweging in de tand of kies te
krijgen. Dit kan een vreemd gevoel veroorzaken, maar is zeker niet pijnlijk. Vervolgens
trekt de tandarts met een tang de kies of tand. In moeilijkere gevallen kan het nodig zijn u
naar de kaakchirurg door te verwijzen. Dit gebeurt voornamelijk met verstandskiezen. De
kaakchirurg gebruikt meestal ook nog andere instrumenten om goed bij de kies te kunnen
komen. Ook bij de kaakchirurg is de behandeling verdoofd en dan ook niet pijnlijk.

Wordt de wond gehecht?
Of er gehecht moet worden hangt af van de mate van de te verwachten nabloeding en de
grootte van de wond. Als de tandarts de kies of tand trekt, wordt er meestal niet gehecht.
Als er gehecht wordt, gebeurt dit met hechtdraad, dat na een tijdje zelf oplost.

Wat kan ik verwachten na het trekken?
Als de verdoving na één tot vier uur begint uit te werken, kunt u pijn verwachten. Dat is
normaal. Meestal kunt u deze pijn gewoon onderdrukken met een lichte pijnstiller zoals
een paracetamol, die u zonder recept bij de drogist of apotheek kunt verkrijgen. Het
gebruik van Aspirine wordt u afgeraden omdat dit de bloedstolling tegengaat en
wondgenezing. Soms krijgt u ook een recept van de tandarts of kaakchirurg voor een
ander geneesmiddel. Direct na het trekken van de tand of kies gaat de wond bloeden. De
tandarts laat u meestal op een gaasje dichtbijten om het bloeden snel te doen stoppen.
Bloedt het na enkele uren nog steeds, neem dan voor de zekerheid contact op met de
tandarts of kaakchirurg. Daarnaast is het mogelijk dat u lichte koorts krijgt na het trekken
van een tand of kies. Als de lichaamstemperatuur meer dan 39°C wordt, kunt u het beste
voor de zekerheid contact opnemen met de tandarts of kaakchirurg. In sommige gevallen
kan de wang iets opzwellen. Met name bij het trekken van verstandskiezen in de
onderkaak komt dit voor. Om de zwelling te verminderen, kunt u direct na het trekken de
wang koelen, bijvoorbeeld met ijsblokjes in een plastic zakje in een washandje. De
zwelling kan tot drie dagen na het trekken nog toenemen. Ook kan er een blauwe
verkleuring optreden en later een gele. Als de zwelling blijft toenemen of wanneer u moeite
met slikken krijgt, neem dan ook contact op met de tandarts of kaakchirurg.

Hoe snel geneest de wond?
Het duurt gemiddeld tien dagen tot de wond helemaal gesloten is. De wond geneest het
snelst, wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Om dit te bevorderen kunt u de
eerste dag beter niet krachtig uw mond spoelen. Na ongeveer een uur kunt u wel weer
drinken (en drinken). Roken en het nuttigen van alcohol vertragen het genezingsproces,
hetzelfde geldt voor Aspirine.

FAQ

Meer informatie

Klik hier

Handige Tips

Meer informatie

Klik hier

Gallerij

Meer informatie

Klik hier

Klaar voor een glimlach?

Maak een afspraak