Kinderen en de tandarts
kinderenTandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Voor de
eerste controle afspraak maken wij uw kind op speelse wijze met het tandartsbezoek
vertrouwd. Wij adviseren om uw kind ook mee te nemen naar onze praktijk, indien u zelf
alleen voor een controle-afspraak komt. Uw kind ervaart dan dat ook u in de stoel gaat
zitten als iets vertrouwds, zodat hij/zij dit ook wil proberen.
Alles is vrijblijvend, lukt het niet, dan een volgende keer beter. Zo kunt u voorkomen dat
uw kind tandarts vervelend gaat vinden.
Op welke leeftijd gaat mijn kind naar tandarts voor de eerste controle?
Een tijdig bezoek aan de tandarts is belangrijk voor ieders gebit. Neem uw kind daarom
vanaf twee jaar mee naar de tandarts voor controle. Twee jaar is een prima leeftijd om uw
kind voor de eerste keer mee te nemen naar uw tandarts. Dat kan bijvoorbeeld
gecombineerd als u zelf voor een controlebezoek gaat. Uw kind kan bij het allereerste
bezoek wat rondkijken in de praktijk. Zo raakt het vertrouwd met de omgeving en met de
medewerkers.

Moet ik mijn kind voorbereiden op het eerste tandartsbezoek?
Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts.
Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer
of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag
zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil
kijken, net zoals bij u zelf. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en
hoort erbij.
Wat vertel ik mijn kind over het tandartsbezoek?
Een kind kunt u op het tandartsbezoek voorbereiden door daar op een begrijpelijke manier
over te vertellen. Kies het niveau dat bij de leeftijd van uw kind past. Vertel niet te veel
details, maar bied vooral een gevoel van veiligheid. Begin niet over behandelingen, bij een
kind jonger dan vier jaar. Vertel uw tandarts bij de controle wat uw kind al weet,
bijvoorbeeld over tandenpoetsen.

100

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?
Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij
kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind
behandelen als dat nodig is.
Mijn kind moet naar de tandarts. Wat kan ik doen als ik zelf erg tegen
tandartsbezoek opzie?
Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is
daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind dan
liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. U kunt uw
kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst
overleggen met uw tandarts.
Wat doet de tandarts bij kleine kinderen?
Een behandeling is op tweejarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het

gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Ook de preventie-
assistente kan u en uw kind daarbij van dienst zijn. Gekeken wordt of alles goed is

aangelegd en tandjes geteld, alleen dit al vinden kinderen spannend genoeg.
Wanneer zal de tandarts het gebit van mijn kind behandelen?
Het meest voorkomende probleem bij het melkgebit zijn gaatjes, ook wel cariës genoemd.
Meestal beginnen die in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen pijn of ontstekingen
veroorzaken. Daardoor kunnen op den duur melktanden of -kiezen afbrokkelen en kan er
schade ontstaan aan het blijvend gebit. De tandarts zal meestal voorkomen dat een gaatje
groter wordt. Dat kan hij doen door de cariës te verwijderen (boren) en de kies te vullen.
Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als u zelf het gebit tenminste

goed verzorgt. In dat geval kan hij van boren en vullen afzien. De tandarts of preventie-
assistente zal u dan een passend advies geven over voeding en poetsen. Als een tand of

een kies snel gaat wisselen, doet de tandarts doorgaans niets.

101

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vullen van een gaatje?
Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig
moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand
of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren.
Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts
of preventie-assistente te stellen. Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat
die in werkelijkheid is, verliest uw kind het vertrouwen in uw uitleg en dat van de tandarts.
Bovendien zal uw kind in de toekomst meer opzien tegen een behandeling.

FAQ

Meer informatie

Klik hier

Handige Tips

Meer informatie

Klik hier

Gallerij

Meer informatie

Klik hier

Klaar voor een glimlach?

Maak een afspraak