Panoramafoto
Een overzichtsfoto van boven- en onderkaak, een panorama foto, wordt gemaakt met een apparaat dat rondom uw hoofd draait. Omdat de opname ongeveer 15 seconden duurt, moet voorkomen worden, dat u uw hoofd beweegt. Uw hoofd wordt daarom door een steun op zijn plaats gehouden.

Wat zijn röntgenfoto’s?
Röntgenfoto’s zijn foto’s die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt.
Röntgengolven dringen in meer of mindere mate door delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het menselijk lichaam.

WAT GEBEURT ER BIJ HET MAKEN VAN RÖNTGENFOTO’S?
Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het röntgenaparaat op het te fotograferen gedeelte van het gebit of de kaak. Vervolgens schakelt hij of zij het röntgenapparaat korte tijd in, meestal een halve tot anderhalve seconde. Gedurende die tijd komt de straling uit het apparaat, dringt door het gebit en de kaak en valt op de film. Wanneer het filmpje is ontwikkeld, zien we daarop lichte en donkere gedeelten. Op de plaats van de lichte gedeelten is weinig straling doorgelaten, daar zitten de harde weefsels. Donkere gedeelten ontstaan daar waar de straling gemakkelijk door de weefsels heen kan dringen.

WAT ZIJN RÖNTGENFOTO’S?
Röntgenfoto’s zijn foto’s die worden gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Röntgenstraling is vergelijkbaar met radiogolven en ook onzichtbaar. Röntgengolven kunnen door allerlei delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren, heendringen. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van ons lichaam. Röntgenfoto’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de geneeskunde en in de tandheelkunde.

WAAROM MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
De tandarts onderzoekt de mond met een spiegeltje en een sonde (het ‘haakje’), maar daarmee kan hij alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees zien en aftasten. Wat daaronder zit is niet bereikbaar. Wanneer de tandarts vermoedt dat er meer aan de hand is dan wat tijdens dit onderzoek kan worden ontdekt, maakt hij of zij een röntgenfoto. Met behulp van een röntgenfoto kan de tandarts eventuele afwijkingen in een vroeg stadium herkennen. Hoe eerder tandheelkundige problemen worden ontdekt, des te beter. Dan kunnen ze bijtijds worden behandeld, zodat ernstigere problemen worden voorkomen.

WANNEER MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
De tandarts maakt alleen röntgenfoto’s als er een bepaalde reden voor is. Deze reden kan heel verschillend zijn. Hier volgen enkele voorbeelden.

 1. Onzichtbare gaatjes en wortelpuntontstekingen
  De tandarts maakt soms röntgenfoto’s als hij vermoedt dat er gaatjes tussen tanden en kiezen of onder een vulling zitten, of wanneer hij vermoedt dat er sprake is van een wortelpuntontsteking.
 2. Samenstelling van het gebit
  Op röntgenfoto’s kan men zien of alle tanden en kiezen, die bij kinderen nog moeten doorbreken, aanwezig zijn.
 3. Ontstoken tandvlees
  Een veel voorkomend verschijnsel is ontstoken tandvlees. Hierdoor kan het bot rondom de tanden en kiezen verdwijnen.
 4. Tandwortelrest
  Indien in het verleden een tand of kies getrokken is, kan het soms voorkomen dat een deel van de tandwortel in de kaak is achtergebleven. Soms kan dit klachten veroorzaken. Op een röntgenfoto kan de tandarts zien of er zich nog een wortelrest in de kaak bevindt. Ook van de tandeloze kaken kunnen foto’s gemaakt worden om te controleren of er nog wortelresten in de kaak aanwezig zijn. Vaak moeten deze worden verwijderd.

HOE MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
Foto van één of enkele tanden en kiezen
Het maken van foto’s kan op twee manieren gebeuren. Bij de ene manier klemt u een speciale houder met een film tussen de tanden en kiezen.
Bij de andere manier houdt u de film zelf met de vinger tegen de binnenkant van de tand of kies. Daarna richt de tandarts het röntgenapparaat van buitenaf op de film en maakt de opname.

Panoramafoto
Een overzichtsfoto van boven- en onderkaak, een panoramafoto, wordt gemaakt met een apparaat dat rondom uw hoofd draait. Omdat de opname ongeveer 15 seconden duurt, moet voorkomen worden, dat u uw hoofd beweegt. Uw hoofd wordt daarom door een stuen op zijn plaats gehouden.

Röntgen-schedelprofiel foto
De orthodontist (beugeltandarts) gebruikt bij het maken van een behandelplan vaak een röntgen-schedelprofiel foto (RPS). Deze foto wordt met een apparaat gemaakt dat op een vaste afstand van het hoofd staat. Om ervoor te zorgen dat de foto’s op steeds dezelfde manier worden genomen, wordt het hoofd in een steun geplaatst.

IS HET MAKEN VAN EEN RÖNTGENFOTO BIJ DE TANDARTS SCHADELIJK?
Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is. Deze kans is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Om dit duidelijker te maken vergelijken we het met een aantal situaties uit het dagelijks leven. Zo is het stralingsrisico van het maken van twee röntgenfoto’s vergelijkbaar met dat van een vliegreis van Nederland naar de Verenigde Staten. Bij het vliegen staan we bloot aan meer straling, deze is op grote hoogte sterker dan op de grond.
Het risico is ook vergelijkbaar met een wintersportvakantie van 14 dagen. In hoge gebieden worden we eveneens aan meer straling blootgesteld. Toch moet bij straling, hoe weinig ook, zorgvuldig te werk worden gegaan. Elke keer als een röntgenfoto gewenst is, moet het nut daarvan worden afgewogen tegen het risico van het niet, of te laat ontdekken van een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking.

ER IS AL VAKER EEN RÖNTGENFOTO BIJ MIJ GEMAAKT, OOK IN HET ZIEKENHUIS. MAG DE TANDARTS NU OOK NOG EEN FOTO MAKEN?

Ja. De tandarts zal de voordelen van het maken van een röntgenfoto altijd afwegen tegen de nadelen. Maar het is wel goed dat u de tandarts vertelt wanneer er voor het laatst bij u een röntgenfoto is gemaakt. De tandarts kan daarmee rekening houden bij de beoordeling of een röntgenfoto nodig is. Als u bijvoorbeeld van tandarts bent veranderd en deze opnieuw röntgenfoto’s wil maken, vraag dan of u vorige tandarts de eerder bij u genomen
röntgenfoto’s heeft doorgestuurd.

WAAROM NEEMT DE TANDARTS VOOR ZICHZELF EXTRA MAATREGELEN OM ZICH TE BESCHERMEN ALS HIJ OF ZIJ EEN RÖNTGENFOTO MAAKT?

U ontvangt maar één enkele keer röntgenstraling, maar de tandarts maakt veel vaker een röntgenfoto. Als de tandarts elke keer dicht bij u blijft staan, wordt hij onnodig vaak aan röntgenstraling blootgesteld. Daarom gaat de tandarts bij het maken van een röntgenfoto soms achter een deur of schot staan om zich tegen de röntgenstraling te beschermen.

ALS IK ZWANGER BEN, MOGEN ER DAN RÖNTGENFOTO’S WORDEN GEMAAKT?
Tandheelkundige röntgenfoto’s kunnen zonder bezwaar worden gemaakt. Alleen röntgenopnamen in een ziekenhuis waarbij de straling op de nog niet geboren baby wordt gericht, dienen zo mogelijk te worden uitgesteld tot na de zwangerschap.

ALS IK OVERGEVOELIG BEN VOOR MEDICIJNEN, BEN IK DAN OOK ALLERGISCH VOOR RÖNTGENFOTO’S?
Röntgenstraling en medicijnen zijn niet met elkaar te vergelijken. De overgevoeligheid die kan bestaan bij gebruik van medicijnen is gebaseerd op een afweerreactie.
Röntgenstraling kan zo’n reactie niet opwekken. U hoeft dus niet bang te zijn dat er allergische reacties optreden.

MET JE PIERCING NAAR DE TANDARTS
Laat je tandarts of mondhygiënist weten als je een mondpiercing draagt. Zij kunnen met regelmaat controleren of je piercing invloed heeft op je mondgezondheid. In geval van een verdoving in de onderkaak kan de behandelaar vragen je piercing weg te halen. Naar het ziekenhuis? Zorg dan dat je je mondpiercing(s) verwijdert als er röntgenfoto’s van je hoofd-halsgebied moeten worden gemaakt. Sommige mondpiercings kunnen problemen geven bij de werking van beademingsapparatuur en kunnen daarmee een behandeling in het ziekenhuis bemoeilijken.

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP
Vertel je tandarts of mondhygiënist voorafgaand aan de controle dat je zwanger bent. De eerste drie maanden van de zwangerschap is hij voor de zekerheid terughoudend met het maken van röntgenfoto’s. Soms worden uitgebreide tandheelkundige behandelingen uitgesteld tot na de bevalling. Maar de meeste tandheelkundige behandelingen kun je zonder risico tijdens de zwangerschap ondergaan, ook met verdoving.

Wat zijn röntgenfoto’s?
Röntgenfoto’s zijn foto’s die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt.
Röntgengolven dringen in meer of mindere mate door delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het menselijk lichaam.

WAT GEBEURT ER BIJ HET MAKEN VAN RÖNTGENFOTO’S?
Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het röntgenaparaat op het te fotograferen gedeelte van het gebit of de kaak. Vervolgens schakelt hij of zij het röntgenapparaat korte tijd in, meestal een halve tot anderhalve seconde. Gedurende die tijd komt de straling uit het apparaat, dringt door het gebit en de kaak en valt op de film. Wanneer het filmpje is ontwikkeld, zien we daarop lichte en donkere gedeelten. Op de plaats van de lichte gedeelten is weinig straling doorgelaten, daar zitten de harde weefsels. Donkere gedeelten ontstaan daar waar de straling gemakkelijk door de weefsels heen kan dringen.

WAT ZIJN RÖNTGENFOTO’S?
Röntgenfoto’s zijn foto’s die worden gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Röntgenstraling is vergelijkbaar met radiogolven en ook onzichtbaar. Röntgengolven kunnen door allerlei delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren, heendringen. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van ons lichaam. Röntgenfoto’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de geneeskunde en in de tandheelkunde.

WAAROM MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
De tandarts onderzoekt de mond met een spiegeltje en een sonde (het ‘haakje’), maar daarmee kan hij alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees zien en aftasten. Wat daaronder zit is niet bereikbaar. Wanneer de tandarts vermoedt dat er meer aan de hand is dan wat tijdens dit onderzoek kan worden ontdekt, maakt hij of zij een röntgenfoto. Met behulp van een röntgenfoto kan de tandarts eventuele afwijkingen in een vroeg stadium herkennen. Hoe eerder tandheelkundige problemen worden ontdekt, des te beter. Dan kunnen ze bijtijds worden behandeld, zodat ernstigere problemen worden voorkomen.

WANNEER MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
De tandarts maakt alleen röntgenfoto’s als er een bepaalde reden voor is. Deze reden kan heel verschillend zijn. Hier volgen enkele voorbeelden.

 1. Onzichtbare gaatjes en wortelpuntontstekingen
  De tandarts maakt soms röntgenfoto’s als hij vermoedt dat er gaatjes tussen tanden en kiezen of onder een vulling zitten, of wanneer hij vermoedt dat er sprake is van een wortelpuntontsteking.
 2. Samenstelling van het gebit
  Op röntgenfoto’s kan men zien of alle tanden en kiezen, die bij kinderen nog moeten doorbreken, aanwezig zijn.
 3. Ontstoken tandvlees
  Een veel voorkomend verschijnsel is ontstoken tandvlees. Hierdoor kan het bot rondom de tanden en kiezen verdwijnen.
 4. Tandwortelrest
  Indien in het verleden een tand of kies getrokken is, kan het soms voorkomen dat een deel van de tandwortel in de kaak is achtergebleven. Soms kan dit klachten veroorzaken. Op een röntgenfoto kan de tandarts zien of er zich nog een wortelrest in de kaak bevindt. Ook van de tandeloze kaken kunnen foto’s gemaakt worden om te controleren of er nog wortelresten in de kaak aanwezig zijn. Vaak moeten deze worden verwijderd.

HOE MAAKT DE TANDARTS RÖNTGENFOTO’S?
Foto van één of enkele tanden en kiezen
Het maken van foto’s kan op twee manieren gebeuren. Bij de ene manier klemt u een speciale houder met een film tussen de tanden en kiezen.
Bij de andere manier houdt u de film zelf met de vinger tegen de binnenkant van de tand of kies. Daarna richt de tandarts het röntgenapparaat van buitenaf op de film en maakt de opname.

Panoramafoto
Een overzichtsfoto van boven- en onderkaak, een panoramafoto, wordt gemaakt met een apparaat dat rondom uw hoofd draait. Omdat de opname ongeveer 15 seconden duurt, moet voorkomen worden, dat u uw hoofd beweegt. Uw hoofd wordt daarom door een stuen op zijn plaats gehouden.

Röntgen-schedelprofiel foto
De orthodontist (beugeltandarts) gebruikt bij het maken van een behandelplan vaak een röntgen-schedelprofiel foto (RPS). Deze foto wordt met een apparaat gemaakt dat op een vaste afstand van het hoofd staat. Om ervoor te zorgen dat de foto’s op steeds dezelfde manier worden genomen, wordt het hoofd in een steun geplaatst.

IS HET MAKEN VAN EEN RÖNTGENFOTO BIJ DE TANDARTS SCHADELIJK?
Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is. Deze kans is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Om dit duidelijker te maken vergelijken we het met een aantal situaties uit het dagelijks leven. Zo is het stralingsrisico van het maken van twee röntgenfoto’s vergelijkbaar met dat van een vliegreis van Nederland naar de Verenigde Staten. Bij het vliegen staan we bloot aan meer straling, deze is op grote hoogte sterker dan op de grond.
Het risico is ook vergelijkbaar met een wintersportvakantie van 14 dagen. In hoge gebieden worden we eveneens aan meer straling blootgesteld. Toch moet bij straling, hoe weinig ook, zorgvuldig te werk worden gegaan. Elke keer als een röntgenfoto gewenst is, moet het nut daarvan worden afgewogen tegen het risico van het niet, of te laat ontdekken van een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking.

ER IS AL VAKER EEN RÖNTGENFOTO BIJ MIJ GEMAAKT, OOK IN HET ZIEKENHUIS. MAG DE TANDARTS NU OOK NOG EEN FOTO MAKEN?

Ja. De tandarts zal de voordelen van het maken van een röntgenfoto altijd afwegen tegen de nadelen. Maar het is wel goed dat u de tandarts vertelt wanneer er voor het laatst bij u een röntgenfoto is gemaakt. De tandarts kan daarmee rekening houden bij de beoordeling of een röntgenfoto nodig is. Als u bijvoorbeeld van tandarts bent veranderd en deze opnieuw röntgenfoto’s wil maken, vraag dan of u vorige tandarts de eerder bij u genomen
röntgenfoto’s heeft doorgestuurd.

WAAROM NEEMT DE TANDARTS VOOR ZICHZELF EXTRA MAATREGELEN OM ZICH TE BESCHERMEN ALS HIJ OF ZIJ EEN RÖNTGENFOTO MAAKT?

U ontvangt maar één enkele keer röntgenstraling, maar de tandarts maakt veel vaker een röntgenfoto. Als de tandarts elke keer dicht bij u blijft staan, wordt hij onnodig vaak aan röntgenstraling blootgesteld. Daarom gaat de tandarts bij het maken van een röntgenfoto soms achter een deur of schot staan om zich tegen de röntgenstraling te beschermen.

ALS IK ZWANGER BEN, MOGEN ER DAN RÖNTGENFOTO’S WORDEN GEMAAKT?
Tandheelkundige röntgenfoto’s kunnen zonder bezwaar worden gemaakt. Alleen röntgenopnamen in een ziekenhuis waarbij de straling op de nog niet geboren baby wordt gericht, dienen zo mogelijk te worden uitgesteld tot na de zwangerschap.

ALS IK OVERGEVOELIG BEN VOOR MEDICIJNEN, BEN IK DAN OOK ALLERGISCH VOOR RÖNTGENFOTO’S?
Röntgenstraling en medicijnen zijn niet met elkaar te vergelijken. De overgevoeligheid die kan bestaan bij gebruik van medicijnen is gebaseerd op een afweerreactie.
Röntgenstraling kan zo’n reactie niet opwekken. U hoeft dus niet bang te zijn dat er allergische reacties optreden.

MET JE PIERCING NAAR DE TANDARTS
Laat je tandarts of mondhygiënist weten als je een mondpiercing draagt. Zij kunnen met regelmaat controleren of je piercing invloed heeft op je mondgezondheid. In geval van een verdoving in de onderkaak kan de behandelaar vragen je piercing weg te halen. Naar het ziekenhuis? Zorg dan dat je je mondpiercing(s) verwijdert als er röntgenfoto’s van je hoofd-halsgebied moeten worden gemaakt. Sommige mondpiercings kunnen problemen geven bij de werking van beademingsapparatuur en kunnen daarmee een behandeling in het ziekenhuis bemoeilijken.

TANDHEELKUNDIGE BEHANDELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP
Vertel je tandarts of mondhygiënist voorafgaand aan de controle dat je zwanger bent. De eerste drie maanden van de zwangerschap is hij voor de zekerheid terughoudend met het maken van röntgenfoto’s. Soms worden uitgebreide tandheelkundige behandelingen uitgesteld tot na de bevalling. Maar de meeste tandheelkundige behandelingen kun je zonder risico tijdens de zwangerschap ondergaan, ook met verdoving.

Wat is een implantaat?

Een tandheelkundig implantaat is een kunstwortel van titanium. Meestal is een implantaat voorzien van een schroefdraad en een microfijn geruwd oppervlak voor een goede hechting met het bot.
Als een eigen tand of kies verloren is gegaan of er nooit is geweest, kan een implantaat in het bot van de kaak geplaatst worden. Het bot groeit vast tegen het implantaat aan (osseointegratie). Na verloop van tijd kan er een tand, een kies, een brug of een prothese op bevestigd worden. Hierdoor zijn losse (uitneembare) tandvervangingen niet meer nodig.

Redenen om implantaten te nemen

Implantaten kunnen worden toegepast in de volgende situaties:

 • Bij (dreigend) verlies van één of meer tanden en/of kiezen waarvan u of uw tandarts vindt dat deze vervangen moeten worden.
 • Als u een (gedeeltelijke) prothese hebt die niet comfortabel aanvoelt of die als een “vreemd lichaam” blijft voelen.
 • Als u problemen heeft met uw kunstgebit. Bijvoorbeeld: loszitten, moeilijk kauwen of spreken, pijn bij het eten of esthetische problemen zoals een ingevallen mond en/of wangen.

Soms kunnen implantaten gebruikt worden als verankering bij orthodontische behandelingen.

Wat zijn de voordelen van een prothese op implantaten
Een gewoon kunstgebit heeft dikwijls onvoldoende houvast op de kaak. Dat is vervelend als u spreekt en eet. Het maakt u onzeker. In gezelschap kunt u erdoor in verlegenheid worden gebracht.
Een prothese op implantaten is een kunstgebit dat vastklikt. Het zit comfortabel en geeft u zekerheid en zelfvertrouwen als u praat. U kunt weer eten wat u wilt en lachen zonder hand voor uw mond.

Het gehele traject wordt in meerdere behandelingen uitgevoerd en neemt 1,5 tot 6 maanden in beslag. Voor vragen, meer informatie of om een afspraak te maken voor een consult kunt u contact opnemen via de contactgegevens.

Een mond met rechte tanden ziet er mooi uit
Een mond met rechte tanden (Waarom krijg je een beugel?)
Je krijgt een beugel als je tanden naar voren staan. Of als je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen. De beugel zorgt er voor dat je tanden en kiezen rechter komen te staan.
Zo kun je bijvoorbeeld beter kauwen. Ook je tanden poetsen gaat gemakkelijker. Daardoor blijven je tanden en kiezen gaaf en gezond. En een mond met rechte tanden ziet er natuurlijk mooi uit.

Welke beugel krijg je en wanneer moet je die dragen?
Er zijn verschillende soorten beugels. Een slotjesbeugel bijvoorbeeld. Die zit aan je tanden vast. Ook zijn er beugels die je zelf in en uit kunt doen. Soms komt daar een buitenboordbeugel bij. Die zit met een band om je achterhoofd of je nek vast Misschien moet je de beugel dag en nacht dragen. Of je hoeft hem alleen maar ‘s nachts in. Het hangt er allemaal vanaf hoe scheef je tanden en kiezen staan. En wat er voor nodig is om ze op de goede plek te krijgen. Dat bepaalt welke beugel voor jou de beste is en wanneer je die beugel moet dragen.

Hoe werkt een beugel?
Een beugel trekt of duwt je tanden en kiezen in de goede richting. Een beugel moet je regelmatig laten bijstellen. Dan blijft hij je tanden en kiezen de juiste kant op duwen.

Hoe lang moet je een beugel dragen?
Gemiddeld moet je twee tot drie jaar een beugel dragen. Dat is niet altijd dezelfde. In je hele beugelperiode heb je vaak verschillende beugels nodig.

Naar wie ga je toe voor een beugel?
De gespecialiseerde tandarts, die scheve tanden en kiezen weer recht zet, is een
orthodontist. Sommige tandartsen kunnen ook zelf beugels maken. Eerst kijkt hij hoe scheef je tanden en kiezen staan. Het kan zijn dat je nog te jong bent voor een beugel.
Dan moet je kaak eerst nog verder groeien. Als je wel aan een beugel toe bent, maakt hij een afdruk van je boven- en ondertanden. Daarvoor moet je in een soort papje happen.
Dat smaakt meestal naar pepermunt. Ook maakt hij röntgenfoto’s en gewone foto’s van je tanden en kiezen. Daarop kan hij zien welke beugel voor jou de beste is. Bij het volgende bezoek vertelt hij dat aan jou en aan je ouders.

Hoe vaak moet je terugkomen voor je beugel?
Meestal moet je één keer per maand voor je beugel terugkomen. In het begin duren deze bezoeken ongeveer een half uur. Later worden ze steeds korter. Je kunt niet altijd na schooltijd terecht. Misschien zul je daarvoor weleens een uurtje van school missen.

Kun je met een beugel gewoon je tanden poetsen?
Je kunt gewoon je tanden poetsen. Het is zelfs belangrijk dat je extra veel aandacht besteedt aan het poetsen van je tanden, kiezen en je beugel. Het is bij sommige beugels wel moeilijker om het goed te doen. In dat geval kun je gebruikmaken van speciale tandenborstels. Daarover krijg je handige tips als je de beugel krijgt.

Kun je met een beugel alles eten?
Helaas kun je met een beugel niet alles eten. Zo zul je met je beugel in, dropjes, toffees en andere plakkerige dingen moeten laten staan. Neem ook liever geen kauwgom. De resten ervan gaan op je beugel vastzitten en die krijg je er heel lastig vanaf. Wees ook voorzichtig met draadjesvlees en met cola of andere frisdrank. In de dranken zitten suikers. Die suikers veroorzaken tandplak. En door tandplak krijg je gaatjes. Met je beugel in je mond kun je tandplak lastig wegpoetsen.
Welke beugel krijg je en wanneer moet je die dragen?
Er zijn verschillende soorten beugels. Een slotjesbeugel bijvoorbeeld. Die zit aan je tanden vast. Ook zijn er beugels die je zelf in en uit kunt doen. Soms komt daar een buitenboordbeugel bij. Die zit met een band om je achterhoofd of je nek vast Misschien moet je de beugel dag en nacht dragen. Of je hoeft hem alleen maar ‘s nachts in. Het hangt er allemaal vanaf hoe scheef je tanden en kiezen staan. En wat er voor nodig is om ze op de goede plek te krijgen. Dat bepaalt welke beugel voor jou de beste is en wanneer je die beugel moet dragen.

Uw allerwitste glimlach
Snel, veilig en effectief: Met de Philips Zoom! Whitespeedlamp kunt u al tijdens een bezoek aan uw tandarts van 60 minuten een stralend, witte glimlach hebben.

Door licht geactiveerde technologie voor krachtig bleken
In tegensteling to veel andere systemen gebruikt Philips Zoom! Whitespeed een eigen LED-lichttechnologie om het bleekproces te versnellen. Hiermee behaalt u maximale resultaten in minimale tijd.Zoom WhiteSpeed Whitening LED Accelerator geeft 100% sterkere lichtintensiteit dan de sterkste concurrerende professionele bleeklamp, zonder concessies op het gebied van veiligheid.

Aanbevolen en toegepast door uw tandheelkundige

Philips Zoom! Whitespeed bleekbehandeling wordt toegepast door uw tandheelkundige, zodat u weet dat het de beste en veiligste optie voor uw tanden is. De behandeling kan thuis worden voortgezet met Philips Zoom! DayWhite of Philips Zoom! NiteWhite. Laat u adviseren door uw tandheelkundige over de meest geschikte bleekbehandeling voor uw gebit.

De behandeling
Voor we met de behandeling van start gaan, controleren we altijd eerste de gezondheid van uw gebit. Vervolgens wordt er een afdruk gemaakt van uw gebit. Hiervan maakt de tandtechnicus een bleeklepel van kunststof. Dit is het bitje waarmee de bleekvloeistof op de tanden aangebracht wordt. U moet het bitje vervolgens 6 tot 8 uur op uw gebit dragen. Dit kunt u gewoon thuis doen nadat u duidelijke instructies hebt ontvangen.

Het resultaat
Het uiteindelijke resultaat van het tanden bleken verschilt per persoon. Dit hangt af van de oorspronkelijke kleur van uw tanden en de conditie van uw gebit. Echter realiseren wij met deze bleekmethode de best mogelijke resultaten.

Let op: bij het bleken van tanden zullen vullingen, kronen, bruggen en facings niet witter worden. Deze hebben namelijk een andere samenstelling waarop de bleekvloeistof geen effect heeft.

Nazorg
Het glazuur van uw gebit kan na de behandeling tijdelijk iets poreuzer zijn. Wij adviseren u dan ook om de eerste twee à drie uur na de behandeling niets te eten. U kunt wel water of melk drinken. Daarnaast raden wij u aan om tot 48 uur na de behandeling niet te roken en de volgende dranken en voedingsmiddelen niet te gebruiken:

 • Koffie en thee
 • Rode wijn
 • Donkergekleurde frisdranken
 • Zure fruitsoorten
 • Rode sauzen

Wat kost tanden bleken?
Bent u overtuigd van onze effectieve en veilige methode voor het bleken van tanden. Maak dan direct een afspraak met ons. Wij hebben momenteel een actie waardoor u niet de normale prijs van €300,- betaalt maar een vaste prijs van €275,- voor uw gehele onder- en bovengebit.

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Hierdoor krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.
Kroon, een kapje over een tand of kies Wanneer kan een kroon nodig zijn?
1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
2. Om breuk van ene tand of kies te voorkomen bij een grote vulling en/of
wortelkanaalbehandeling.
3. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.
Van welk materiaal zijn kronen gemaakt?

Volledig porseleinen kronen
Een volledig porseleinen kroon kan in veel situaties worden toegepast. Door nieuwe technieken is de kans op breuk klein geworden. Het materiaal is tandkleurig en ziet er zeer natuurgetrouw uit.

Metaal-porselein
Hierbij wordt metaal als basis gebruikt. Voor het uiterlijk wordt over het zichtbare metaal een laag van tandkleurig porselein aangebracht.

Metaal
Soms worden kronen alleen van metaal gemaakt. Dit materiaal is zeer sterk en slijtvast.
Ze krijgen dan een goud- of zilverkleurige goudlegering. Vanwege de kleur plaatst de tandarts ze alleen achter in de mond.

Hoe verloopt de behandeling van een kroon?
De behandeling verloopt in een aantal stappen. Hiervoor twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één tot twee weken tijd nodig.
De behandeling in stappen
Afslijpen van de tand of kies
Tijdens de eerste afspraak wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon te maken. Tijdens de behandeling zal de tandarts u vaak plaatselijk verdoven.

Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtig afdrukmateriaal in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt vervolgens de kroon of brug gemaakt. Rechts is een animatie te zien van het nemen van een afdruk. De laatste jaren
worden steeds meer kronen in de computer ontworpen en (gedeeltelijk) computergestuurd gefabriceerd (CAD-CAM). De stap van het gipsmodel kan overgeslagen worden door het scannen van de afdruk en ook het nemen van de afdruk zelf zal steeds meer komen te vervallen door het direct scannen van de preparaties in de mond.

Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de kroon en de vorm van het kauw-/snijvlak te kunnen bepalen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje of een ander registratie materiaal.

Kleur bepalen
Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige
buitenlaag van porselein. Samen met uw tandarts of ook de tandtechnieker zoekt u een geschikte kleur uit aan de hand van een kleurenschema. In sommige situaties kan vlak voordat de kroon geplaatst wordt, de kroon nog bij u gepast worden (in biscuit) zodat de laatste kleur finesses nog door de tandtechnieker aangebracht kunnen worden.

Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet daar geen harde of kleverige producten mee.
De tijdelijke kroon is hier niet op berekend. Het is verstandig om bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op te nemen met uw tandarts.
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt de kroon enige tijd stevig aan.
Wat kost een kroon?
Wat kost het in 2020 als je een kroon in je gebit laat plaatsen? Hieronder zie je een voorbeeld van een rekening die je kunt krijgen na een dergelijke behandeling.
Kroon (met opbouw plastisch materiaal)

Beschrijving Prestatiecode AantalKosten
Geleidings-, infiltratie- en/of
Intraligamentaire verdoving A10 2 € 29,16
Kleine röntgenfoto X10 1 € 16,33
Opbouw plastisch materiaal R31 1 € 58,31
Kroon R24 1 € 256,55
Techniekkosten kroon R24 1 VERSCHILT*
Totaal € 360,35 EXCL. TECHNIEKKOSTEN
* De kosten van de kroon zelf brengt de tandarts apart in rekening. De kosten worden onder andere bepaald door het materiaal waarvan de kroon gemaakt is en de duurzaamheid. De tandarts berekent hiervoor de inkoopkosten; op aanvraag heb je het recht de factuur van de kroon in te zien.

Bij een behandeling boven de 250 euro is de tandarts verplicht je vóór de behandeling een begroting te geven met een indicatie van de kosten. Dat is bij het plaatsen van een kroon altijd het geval.
Let op: de berekening hierboven is gebaseerd op een voorbeeldbehandeling waaraan je geen rechten kunt ontlenen. De rekening die je ontvangt kan afwijken, afhankelijk van de behandeling die je daadwerkelijk hebt gehad.

Waarom moet een tand of kies getrokken worden?
Er zijn verschillende redenen om een tand of kies te trekken. Het gaat voornamelijk om een tand of kies, die niet meer behouden kan worden, omdat deze dermate is aangetast dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan de reden voor het trekken van een tand of kies getrokken zijn dat er ruimte gemaakt moet worden voor andere tanden en kiezen. Dit gebeurt meestal in combinatie met een beugel. Bij verstandskiezen kan het voorkomen dat er te weinig ruimte in de kaak aanwezig is of dat ze niet goed doorbreken.
In dat geval kan besloten worden om ze uit voorzorg te trekken. Na het trekken van een tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen de buurtanden of kiezen gaan bewegen , is er mogelijk verlies van kauwfunctiekunnen, kunnen de tanden of kiezen boven of onder de getrokken kies uitgroeien of is het niet mooi (front) meer.
Daarom is het vaak noodzakelijk het ontstane gat weer op te vullen. Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden, zoals: frameprothese, brug, implantaat, prothese of een plaatje.

Hoe bereidt u zich voor op het trekken?
Wanneer u een afspraak heeft voor het trekken van een kies of tand, is het belangrijk van tevoren goed te eten. Als u geneesmiddelen slikt, kunt u deze gewoon innemen. Als u bloedverdunners gebruikt, dient u dit wel ruim van tevoren aan de tandarts door te geven.
In dat geval moet u namelijk, in overleg met de behandelend arts of trombosedienst, tijdelijk stoppen met de medicijnen. Ook bij ander medicijngebruik is het zeer verstandig de tandarts hier altijd van op de hoogte te stellen.

Hoe wordt een tand of kies getrokken?
Als eerste wordt er altijd een verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees rond de tand of kies een beetje los en probeert alvast wat beweging in de tand of kies te krijgen. Dit kan een vreemd gevoel veroorzaken, maar is zeker niet pijnlijk. Vervolgens trekt de tandarts met een tang de kies of tand. In moeilijkere gevallen kan het nodig zijn u naar de kaakchirurg door te verwijzen. Dit gebeurt voornamelijk met verstandskiezen. De
kaakchirurg gebruikt meestal ook nog andere instrumenten om goed bij de kies te kunnen komen. Ook bij de kaakchirurg is de behandeling verdoofd en dan ook niet pijnlijk.

Wordt de wond gehecht?
Of er gehecht moet worden hangt af van de mate van de te verwachten nabloeding en de grootte van de wond. Als de tandarts de kies of tand trekt, wordt er meestal niet gehecht.
Als er gehecht wordt, gebeurt dit met hechtdraad, dat na een tijdje zelf oplost.

Wat kan ik verwachten na het trekken?
Als de verdoving na één tot vier uur begint uit te werken, kunt u pijn verwachten. Dat is normaal. Meestal kunt u deze pijn gewoon onderdrukken met een lichte pijnstiller zoals een paracetamol, die u zonder recept bij de drogist of apotheek kunt verkrijgen. Het
gebruik van Aspirine wordt u afgeraden omdat dit de bloedstolling tegengaat en wondgenezing. Soms krijgt u ook een recept van de tandarts of kaakchirurg voor een ander geneesmiddel. Direct na het trekken van de tand of kies gaat de wond bloeden. De tandarts laat u meestal op een gaasje dichtbijten om het bloeden snel te doen stoppen.
Bloedt het na enkele uren nog steeds, neem dan voor de zekerheid contact op met de tandarts of kaakchirurg. Daarnaast is het mogelijk dat u lichte koorts krijgt na het trekken van een tand of kies. Als de lichaamstemperatuur meer dan 39°C wordt, kunt u het beste voor de zekerheid contact opnemen met de tandarts of kaakchirurg. In sommige gevallen kan de wang iets opzwellen. Met name bij het trekken van verstandskiezen in de onderkaak komt dit voor. Om de zwelling te verminderen, kunt u direct na het trekken de wang koelen, bijvoorbeeld met ijsblokjes in een plastic zakje in een washandje. De zwelling kan tot drie dagen na het trekken nog toenemen. Ook kan er een blauwe verkleuring optreden en later een gele. Als de zwelling blijft toenemen of wanneer u moeite met slikken krijgt, neem dan ook contact op met de tandarts of kaakchirurg.

Hoe snel geneest de wond?
Het duurt gemiddeld tien dagen tot de wond helemaal gesloten is. De wond geneest het snelst, wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Om dit te bevorderen kunt u de eerste dag beter niet krachtig uw mond spoelen. Na ongeveer een uur kunt u wel weer drinken (en drinken). Roken en het nuttigen van alcohol vertragen het genezingsproces, hetzelfde geldt voor Aspirine.

Je kan bij de tandarts voor allerlei behandelingen terecht. Van preventieve behandelingen zoals controle en gebitsreiniging tot meer ingrijpende zaken als een wortelkanaalbehandeling of het trekken van een tand of kies. Maar wat gebeurt er nou precies tijdens zo’n behandeling? Wij vertellen je van de veel voorkomende behandelingen wat het inhoudt en wat je kan verwachten als je in de tandartsstoel zit.

In de tanden en kiezen zit levend weefsel waaronder zenuwen en bloedvaten, dit wordt de pulpa genoemd. De wortels van tanden en kiezen zijn hol, binnenin bevindt zich een ruimte die het wortelkanaal genoemd wordt. Door het zenuwweefsel in de tand of kies kan o.a. warmte en koude gevoeld worden, mocht het weefsel geïrriteerd raken door bijv. tandbederf dan zal er pijn kunnen ontstaan. In het begin is de pijn vaak mild en van korte duur; de pijn kan worden opgewekt door o.a. warmte en koude of zoetigheid. In een verder gevorderd stadium van de zenuwontsteking kan de pijn zeer heftig zijn en lang aanhouden.

Een zenuw kan behalve door tandbederf ook geïrriteerd raken door blootliggend tandbeen bij gevoelige tandhalzen, tandenknarsen en trauma (klap). Ook nadat een tandarts geboord heeft kan een zenuw ontstoken raken. In de eerste afbeelding is een geïrriteerde zenuw te zien door een diepe vulling.
Bij een lichte ontsteking van de zenuw kan deze zich soms herstellen en hoeft er geen wortelkanaalbehandeling gedaan te worden. Soms kan de zenuw ook ontstoken zijn geraakt of zelfs afsterven zonder tand/kiespijn veroorzaakt te hebben, in deze gevallen zal ook een wortelkanaalbehandeling moeten worden uitgevoerd.
Met behulp van röntgenfoto’s is de tandarts in staat om een wortelpuntonsteking op te sporen.
Tijdens een wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts de wortelkanalen met behulp van vijltjes schoon. Hierdoor kunnen ze gespoeld worden met een ontsmettende chlooroplossing, waardoor de bacterien en eventuele weefselresten gedood en verwijderdworden.

Het is belangrijk dat de wortelkanalen tot bijna bij de wortelpunt gereinigd en gevuld worden, tijdens en voor de behandeling neemt de tandarts röntgenfoto’s om een beeld te krijgen van het aantal kanalen en de lengte.

De kanalen worden over het algemeen gevuld met rubberstiftjes en cement, waarna daarover heen een witte vulling gemaakt kan worden. Hiermee wordt geprobeerd de wortelkanalen van de tand/kies zo goed mogelijk af te sluiten, zodat bacteriën niet opnieuw kunnen binnendringen. Een wortelkanaalbehandeling is een lastig en tijdrovend karwei en kan afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een half uur tot zelfs twee uur in beslag nemen.
Na ongeveer zes maanden is bij een geslaagde kanaalbehandeling op de röntgenfoto vaak te zien dat de ontsteking aan de wortelpunten kleiner is geworden.

Pijn
De wortelkanaalbehandeling is in de meeste gevallen nagenoeg pijnloos uit te voeren.
Mocht u tijdens de behandeling toch op sommige momenten pijn ervaren, dan kunt u dit het beste vertellen aan de tandarts. Hij/zij kan u dan (in de wortelkanalen) bijverdoven zodat u minder gespannen in de stoel zal liggen.
In enkele gevallen waarbij er een acute ontsteking aanwezig is, soms gecombineerd met pus (abces) is het gebied lastig te verdoven en kan de behandeling helaas pijnlijk uitvallen.
Over het algemeen zal de behandeling na de start op een later tijdstip worden afgemaakt, wanneer er ook beter te verdoven is.

Napijn
Enige dagen napijn na een wortelkanaalbehandeling is normaal, de pijn wordt met name gevoeld bij kauwen/dichtbijten, tikken of andere krachten op de tand/kies. In sommige gevallen was de ontsteking dermate groot dat het herstel langer zal duren en kunnen enige weken klachten aanwezig blijven.
Zoals eerder gezegd zijn vele maanden noodzakelijk om het wel of niet slagen van een kanaalbehandeling te beoordelen; bij blijvende klachten altijd je eigen tandarts raadplegen.

De meeste mensen die een gebitsprothese hebben, kunnen hier prima mee overweg. Ter ondersteuning vindt u hier nuttige tips voor een goed gebruik van de gebitsprothese.

Onderhoud
Reiniging
Voedsel- en speekselresten hechten zich gewoonlijk na korte tijd aan het gebit, waardoor de prothese stroef kan worden. Nieuw materiaal hecht zich daardoor nog makkelijker aan de prothese. Op deze voedingsbodem kunnen bacteriën en schimmels groeien, waardoor ze ontstekingen veroorzaken. Maak er daarom een gewoonte van om uw prothese elke dag, na iedere maaltijd, zowel aan de binnen- als buitenzijde goed te reinigen. Bacteriën en schimmels krijgen zo geen kans.
Borstel en zeep
De beste en goedkoopste manier om uw prothese schoon te maken, is met de hand.
Gebruik hierbij een borstel, water en normale, liefst vloeibare, handzeep. Met een harde nagel of met een speciale protheseborstel kunt u in alle hoeken en spleetjes komen. Na afspoelen met koud water is de zeepsmaak geheel verdwenen. Leg uit voorzorg iets in de wasbak of vul deze met water, zodat de prothese niet beschadigt als die uit uw hand glipt.

Reinigingstabletten
Het gebruik van sterk schurende reinigingsmiddelen of tandpasta’s wordt afgeraden.
Hierdoor wordt het protheseoppervlak juist ruwer, met meer aanslag als gevolg. Veel mensen gebruiken reinigingstabletten. Deze lossen op in water, waarna de prothese enige uren in deze oplossing moet liggen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen raden wij af. Dit omdat ze onvoldoende schoonmaken en ze soms stoffen bevatten die het prothesemateriaal kunnen aantasten.
Hardnekkige aanslag
Tandsteen, bepaalde voedingsgewoonten of medicijnen geven soms een aanslag op de prothese die u niet weg kunt poetsen. Vraag in dit soort gevallen bij de controle aan uw tandarts of de prothese professioneel kan worden gereinigd en gepolijst.

Mondhygiëne
Tandvlees
Juist als u tandeloos bent, is het verstandig de mond goed te blijven reinigen of poetsen.
Borstel het ‘tandvlees’ van uw onder- en bovenkaak met een zachte tandenborstel en eventueel met wat tandpasta. Op deze manier maakt u niet alleen uw mond schoon, maar verbetert u ook de doorbloeding van het ‘tandvlees’.

Tong
Besteed speciale aandacht aan het reinigen van uw tong. De aanslag die daar zit, zorgt namelijk vaak voor een onfrisse adem. Probeer met de borstel of een spatel het achterste van uw tong schoon te maken.
Gevoelige mond
Heeft u een gevoelige mond? Probeer dan samen met de tandarts achter de oorzaak te komen. Spoeldrankjes om de mond minder gevoelig te maken, zorgen vooral voor vermindering van de klachten, maar halen de oorzaak meestal niet weg.
’s Nachts: in of uit?

Voor het slapen
Wij adviseren u om uw prothese voor het slapen uit te doen. Tijdens de slaap is er een grote kans dat u onbewust met de kiezen klemt of knarst. Zonder dat u dat in de gaten heeft, kan hierdoor het ‘tandvlees’ onder de prothese beschadigen. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontstekingen en een versnelde botafbraak. Door uw prothese enige tijd uit te laten, geeft u het ‘tandvlees’ bovendien de kans te ontspannen, waardoor het beter wordt doorbloed. Heeft u er om sociale of andere redenen veel moeite mee uw kunstgebit ’s nachts uit te doen? Overweeg dan om alleen de bovenprothese te dragen.

Bewaren
Bewaar de prothese na reiniging in een afgesloten bakje met een paar druppels vers water. Zo droogt uw kunstgebit niet uit. Leg de prothese niet helemaal in water, want dat bevordert kalkafzetting. Als u een beetje tafelazijn aan de bewaarvloeistof toevoegt, voorkomt u kalkafzetting (tandsteen). Als er al kalkafzetting op uw prothese zit, zorgt de tafelazijn ervoor dat u dit makkelijker kunt verwijderen.

Kauwen en bijten
Dubbelzijdig kauwen
Veel mensen hebben bij het kauwen een voorkeurszijde. Leer uzelf aan om zeer bewust aan beide zijden tegelijk te kauwen. Dit is een moeizaam proces dat zeker enige weken oefening vergt. Als u uw prothese eenzijdig gebruikt, belast u namelijk onderliggende mondweefsels niet gelijkmatig. Dit heeft negatieve gevolgen voor het houvast van de prothese en het kauwpatroon. Ook uw kauwkracht wordt er in de loop van de tijd beduidend minder door. Door dubbelzijdig te kauwen, traint u uw kauwspieren veel meer en blijft uw kauwkracht langer op een goed niveau.

Bijten
Wen eraan om niets met uw voortanden af te bijten. De voortanden maken met opzet nauwelijks tot géén contact. Te grote krachten veroorzaken een overbelasting van het onderliggende bot, dat juist in dit gebied erg snel kan slinken. Hierdoor verliest de prothese veel van haar houvast.

Minder kiezen
Het aantal kiezen in uw prothese is kleiner dan in een ‘normaal’ gebit. U mist nu de verstandskies en de tweede grote kies. Ook is vaak de tweede kleine kies naar achteren verplaatst. Deze aanpassingen hebben technische redenen. De onderprothese heeft de neiging bij een te groot aantal kiezen sneller te verschuiven of te kantelen. Het gevolg is dan een losse prothese die pijn kan veroorzaken.
Porselein of kunsthars?
Vaak worden porseleinen tanden en kiezen gebruikt, omdat deze beduidend minder snel slijten. Deze elementen zijn echter wel bros, en kunnen bij een val gemakkelijk breken.
Om speciale redenen kunnen kunstharselementen worden gebruikt. Zeker als de kaken nog erg hoog zijn, is met kunsthars beter te werken. De vorm van de kiezen is zodanig dat u bij het malen van het gebit overal evenveel contact blijft houden. Hierdoor wordt de kaak gelijkmatig belast. Dit is goed voor het behoud van houvast op langere termijn.

Kleefmiddelen
Het gebruik van kleefcrème of -poeder is niet verkeerd als dit u helpt over een bepaalde drempel te komen. Het is belangrijk dat u deze middelen niet gebruikt om een slechte pasvorm of een gebrekkige houvast te compenseren. Bij een slechte pasvorm wordt uw kaak foutief belast, wat kan leiden tot schade aan ‘tandvlees’ en bot. Overleg daarom met uw tandarts als u dergelijke middelen wilt gebruiken.

Controle
Laat de prothese en uw mond in elk geval iedere twee jaar controleren. Slijtage van de prothese ontdekt u meestal zelf. Veranderingen in de mond merkt u echter vaak niet, omdat die geleidelijk optreden. U kunt er irritatie en ontstekingen door krijgen, met als gevolg een versnelde afbraak van het bot. Dat moeten we proberen te voorkomen.

Opvullen
Soms vindt uw tandarts het nodig om uw prothese aan te passen door de prothese op te vullen. Dit kan meestal in een dag gebeuren. Is er zo veel bot geslonken dat de kiezen niet goed meer op elkaar komen, dan kunnen deze worden ‘overgezet’. Dit duurt meestal enige dagen tot een week.

Vervangen
Uw tandarts kan u ook adviseren een geheel nieuwe prothese te nemen. Dat is nodig als de prothese niet goed meer past, vaak breekt of als de kiezen in het geheel niet goed meer op elkaar komen. Omdat het slinkproces geleidelijk gaat, bent u zich hiervan niet direct bewust. Het is mogelijk dat uw omgeving u er wel eens op heeft geattendeerd dat uw gezicht wat ‘ingevallen’ lijkt. De beslissing om een prothese te vervangen, neemt u in overleg met uw tandarts.

Reparatie
Raakt een tand of kies los, of breekt uw prothese? Laat deze dan door de tandarts of tandprotheticus repareren. Gebeurt dit regelmatig, dan is meestal sprake van een verkeerde belasting. Neem hierover contact op met uw tandarts.

Klachten
Soms is het verstandig uw tandarts tussen de controles door te raadplegen, zoals bij:
• Irritatie of pijn.
• Loszittende gebitsprothese(s).
• Ontstoken mondhoeken.
• Esthetische problemen.
• Kauw- of spraakproblemen.
• Vermoeid of pijnlijk gevoel van de kaken of aan de zijkant van het hoofd.
• Pijn bij het oor of bij het kaakgewricht.
• Gevoel van misselijkheid of kokhalsneiging bij het dragen van de prothese.
• Vaak voorkomende reparaties.
Ook voor andere klachten kunt u contact opnemen met uw tandarts. Als uw behandeling bij het CBT is afgerond, raden wij u aan voor meer specifieke vragen of problemen uw eigen tandarts te raadplegen.

Voordelen

Witte vullingen zijn tandkleurig en daardoor niet of nauwelijks te onderscheiden van de eigen kleur van tanden en kiezen.
Het witte vulmateriaal wordt geplakt aan de tand of kies. Er hoeven geen gezonde delen van de tand of kies te worden weggeslepen om het vulmateriaal houvast te geven. Dit is wél noodzakelijk bij een amalgaamvulling (het grijze vulmateriaal).
De plaktechniek zorgt ook voor een goede hechting van de vulling aan de tand of kies, waardoor deze weer sterker wordt.

Nadelen

Niet alle witte vullingen zijn zo sterk als amalgaamvullingen. Daarom worden ze soms niet gebruikt voor grote vullingen in de kiezen.
Het is bewerkelijker om een witte vulling aan te brengen dan een amalgaamvulling. Voor het repareren van tanden of kiezen met wit vulmateriaal zijn dan ook veel meer handelingen nodig. Het kost derhalve meer tijd.
Witte vullingen zijn duurder dan amalgaamvullingen. Uw tandarts kan aangeven wat de behandeling gaat kosten.
De nadelen zijn dus: niet allemaal even sterk, het aanbrengen is bewerkelijk, duurder.

Gaan witte vullingen lang mee?
Een witte vulling kan jarenlang meegaan. Omdat grote witte vullingen in de kiezen nog niet zo lang worden gebruikt, zal de tijd moeten leren of deze vullingen net zo lang meegaan als die van amalgaam. Witte vullingen kunnen op den duur minder mooi worden doordat zij kunnen verkleuren. Die verkleuring komt vooral voor bij mensen die veel roken of veel koffie en thee drinken. Zo’n oppervlakkige verkleuring kan worden gecorrigeerd door de vulling te polijsten. Soms kan over een oude witte vulling een nieuw wit laagje worden aangebracht. Het is ook altijd mogelijk om een witte vulling te vervangen.

Kunnen witte vullingen altijd worden gebruikt?

Een witte vulling kan in veel gevallen worden toegepast. Het hangt onder meer af van de grootte van de vulling en de plek waar de vulling moet komen. Welk vulmateriaal in welk geval het meest geschikt is, kunt u met uw tandarts bespreken.

Zijn witte vullingen schadelijk voor de gezondheid?
Het is niet aangetoond dat het gebruik van witte vullingen schadelijk is voor de gezondheid. Wie na het aanbrengen van de vulling klachten krijgt, doet er goed aan dit aan de tandarts te melden.

Wanneer wordt composiet gebruikt?
Composiet wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes, het repareren van afgebroken tanden, het verfraaien van verkleurde tanden of tanden met een afwijkende vorm. Met composiet worden ook spleetjes tussen tanden opgevuld.

Een mond met rechte tanden ziet er mooi uit

Een mond met rechte tanden (Waarom krijg je een beugel?) Je krijgt een beugel als je tanden naar voren staan. Of als je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen. De beugel zorgt er voor dat je tanden en kiezen rechter komen te staan. Zo kun je bijvoorbeeld beter kauwen. Ook je tanden poetsen gaat gemakkelijker. Daardoor blijven je tanden en kiezen gaaf en gezond. En een mond met rechte tanden ziet er natuurlijk mooi uit.

Welke beugel krijg je en wanneer moet je die dragen?

Er zijn verschillende soorten beugels. Een slotjesbeugel bijvoorbeeld. Die zit aan je tanden vast. Ook zijn er beugels die je zelf in en uit kunt doen. Soms komt daar een buitenboordbeugel bij. Die zit met een band om je achterhoofd of je nek vast Misschien moet je de beugel dag en nacht dragen. Of je hoeft hem alleen maar ‘s nachts in. Het hangt er allemaal vanaf hoe scheef je tanden en kiezen staan. En wat er voor nodig is om ze op de goede plek te krijgen. Dat bepaalt welke beugel voor jou de beste is en wanneer je die beugel moet dragen.

Hoe werkt een beugel?

Een beugel trekt of duwt je tanden en kiezen in de goede richting. Een beugel moet je regelmatig laten bijstellen. Dan blijft hij je tanden en kiezen de juiste kant op duwen. Hoe lang moet je een beugel dragen? Gemiddeld moet je twee tot drie jaar een beugel dragen. Dat is niet altijd dezelfde. In je hele beugelperiode heb je vaak verschillende beugels nodig. 189

Naar wie ga je toe voor een beugel?

De gespecialiseerde tandarts, die scheve tanden en kiezen weer recht zet, is een orthodontist. Sommige tandartsen kunnen ook zelf beugels maken. Eerst kijkt hij hoe scheef je tanden en kiezen staan. Het kan zijn dat je nog te jong bent voor een beugel. Dan moet je kaak eerst nog verder groeien. Als je wel aan een beugel toe bent, maakt hij een afdruk van je boven- en ondertanden. Daarvoor moet je in een soort papje happen. Dat smaakt meestal naar pepermunt. Ook maakt hij röntgenfoto’s en gewone foto’s van je tanden en kiezen. Daarop kan hij zien welke beugel voor jou de beste is. Bij het volgende bezoek vertelt hij dat aan jou en aan je ouders.

Hoe vaak moet je terugkomen voor je beugel?

Meestal moet je één keer per maand voor je beugel terugkomen. In het begin duren deze bezoeken ongeveer een half uur. Later worden ze steeds korter. Je kunt niet altijd na schooltijd terecht. Misschien zul je daarvoor weleens een uurtje van school missen. Kun je met een beugel gewoon je tanden poetsen? Je kunt gewoon je tanden poetsen. Het is zelfs belangrijk dat je extra veel aandacht besteedt aan het poetsen van je tanden, kiezen en je beugel. Het is bij sommige beugels wel moeilijker om het goed te doen. In dat geval kun je gebruikmaken van speciale tandenborstels. Daarover krijg je handige tips als je de beugel krijgt.

Kun je met een beugel alles eten?

Helaas kun je met een beugel niet alles eten. Zo zul je met je beugel in, dropjes, toffees en andere plakkerige dingen moeten laten staan. Neem ook liever geen kauwgom. De resten ervan gaan op je beugel vastzitten en die krijg je er heel lastig vanaf. Wees ook voorzichtig met draadjesvlees en met cola of andere frisdrank. In de dranken zitten suikers. Die suikers veroorzaken tandplak. En door tandplak krijg je gaatjes. Met je beugel in je mond kun je tandplak lastig wegpoetsen.

Welke beugel krijg je en wanneer moet je die dragen?

Er zijn verschillende soorten beugels. Een slotjesbeugel bijvoorbeeld. Die zit aan je tanden vast. Ook zijn er beugels die je zelf in en uit kunt doen. Soms komt daar een buitenboordbeugel bij. Die zit met een band om je achterhoofd of je nek vast Misschien moet je de beugel dag en nacht dragen. Of je hoeft hem alleen maar ‘s nachts in. Het hangt er allemaal vanaf hoe scheef je tanden en kiezen staan. En wat er voor nodig is om ze op de goede plek te krijgen. Dat bepaalt welke beugel voor jou de beste is en wanneer je die beugel moet dragen.

De Praktijk

Welkom op de pagina van Tandartsenpraktijk Aelbrechtskade.

Een gezond gebit draagt bij aan een goede lichamelijke gezondheid. Om uw gebit gezond te houden en/of om grotere problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om regelmatig uw gebit te laten controleren door uw tandarts. Wij adviseren u om twee keer per jaar op controle te komen bij ons. Gedurende deze controle wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op: gaatjes, de condities van uw tandvlees, de randafsluiting van vullingen, de aanwezigheid van tandsteen en mogelijke aanwezige ontstekingen.
U kunt ons bellen voor een afspraak.

Wij bieden zorg op maat in een vriendelijke, moderne en professionele omgeving. Naast hoogwaardige tandheelkundige controles en behandelingen kunnen onze patiënten bij ons terecht voor alles wat met mondhygiëne te maken heeft.

Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Behandelingen

Tandartsenpraktijk Sanitas staat voor kwalitatieve, duurzame tandheelkunde en patiënttevredenheid. U kunt bij ons terecht voor al uw algemene tandartsbehandelingen zoals:

 • Periodieke controles
 • Preventieve mondzorg & Gebitsreiniging
 • Vullingen
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Kronen & Bruggen
 • Facings
 • Protheses
 • Gebitsbeschermers

Kinderen en de tandarts
kinderenTandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Voor de eerste controle afspraak maken wij uw kind op speelse wijze met het tandartsbezoek vertrouwd. Wij adviseren om uw kind ook mee te nemen naar onze praktijk, indien u zelf alleen voor een controle-afspraak komt. Uw kind ervaart dan dat ook u in de stoel gaat zitten als iets vertrouwds, zodat hij/zij dit ook wil proberen.
Alles is vrijblijvend, lukt het niet, dan een volgende keer beter. Zo kunt u voorkomen dat uw kind tandarts vervelend gaat vinden.
Op welke leeftijd gaat mijn kind naar tandarts voor de eerste controle? Een tijdig bezoek aan de tandarts is belangrijk voor ieders gebit. Neem uw kind daarom vanaf twee jaar mee naar de tandarts voor controle. Twee jaar is een prima leeftijd om uw kind voor de eerste keer mee te nemen naar uw tandarts. Dat kan bijvoorbeeld gecombineerd als u zelf voor een controlebezoek gaat. Uw kind kan bij het allereerste bezoek wat rondkijken in de praktijk. Zo raakt het vertrouwd met de omgeving en met de medewerkers.

Moet ik mijn kind voorbereiden op het eerste tandartsbezoek?
Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts.
Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil
kijken, net zoals bij u zelf. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en hoort erbij.

Wat vertel ik mijn kind over het tandartsbezoek?
Een kind kunt u op het tandartsbezoek voorbereiden door daar op een begrijpelijke manier over te vertellen. Kies het niveau dat bij de leeftijd van uw kind past. Vertel niet te veel details, maar bied vooral een gevoel van veiligheid. Begin niet over behandelingen, bij een kind jonger dan vier jaar. Vertel uw tandarts bij de controle wat uw kind al weet, bijvoorbeeld over tandenpoetsen.

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?
Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.

Mijn kind moet naar de tandarts. Wat kan ik doen als ik zelf erg tegen tandartsbezoek opzie?
Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind dan liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. U kunt uw kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst overleggen met uw tandarts.

Wat doet de tandarts bij kleine kinderen?
Een behandeling is op tweejarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Ook de preventie assistente kan u en uw kind daarbij van dienst zijn. Gekeken wordt of alles goed is aangelegd en tandjes geteld, alleen dit al vinden kinderen spannend genoeg.

Wanneer zal de tandarts het gebit van mijn kind behandelen?
Het meest voorkomende probleem bij het melkgebit zijn gaatjes, ook wel cariës genoemd. Meestal beginnen die in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen pijn of ontstekingen veroorzaken. Daardoor kunnen op den duur melktanden of -kiezen afbrokkelen en kan er schade ontstaan aan het blijvend gebit. De tandarts zal meestal voorkomen dat een gaatje groter wordt. Dat kan hij doen door de cariës te verwijderen (boren) en de kies te vullen. Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als u zelf het gebit tenminste goed verzorgt. In dat geval kan hij van boren en vullen afzien. De tandarts of preventie assistente zal u dan een passend advies geven over voeding en poetsen. Als een tand of een kies snel gaat wisselen, doet de tandarts doorgaans niets.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vullen van een gaatje?
Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren.
Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts of preventie-assistente te stellen. Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat die in werkelijkheid is, verliest uw kind het vertrouwen in uw uitleg en dat van de tandarts. Bovendien zal uw kind in de toekomst meer opzien tegen een behandeling.

Kinderen en de tandarts
kinderenTandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Voor de eerste controle afspraak maken wij uw kind op speelse wijze met het tandartsbezoek vertrouwd. Wij adviseren om uw kind ook mee te nemen naar onze praktijk, indien u zelf alleen voor een controle-afspraak komt. Uw kind ervaart dan dat ook u in de stoel gaat zitten als iets vertrouwds, zodat hij/zij dit ook wil proberen.
Alles is vrijblijvend, lukt het niet, dan een volgende keer beter. Zo kunt u voorkomen dat uw kind tandarts vervelend gaat vinden.
Op welke leeftijd gaat mijn kind naar tandarts voor de eerste controle?
Een tijdig bezoek aan de tandarts is belangrijk voor ieders gebit. Neem uw kind daarom vanaf twee jaar mee naar de tandarts voor controle. Twee jaar is een prima leeftijd om uw kind voor de eerste keer mee te nemen naar uw tandarts. Dat kan bijvoorbeeld gecombineerd als u zelf voor een controlebezoek gaat. Uw kind kan bij het allereerste bezoek wat rondkijken in de praktijk. Zo raakt het vertrouwd met de omgeving en met de medewerkers.

Moet ik mijn kind voorbereiden op het eerste tandartsbezoek?
Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts.Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil kijken, net zoals bij u zelf. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tandartsbezoek is normaal en hoort erbij.

Wat vertel ik mijn kind over het tandartsbezoek?
Een kind kunt u op het tandartsbezoek voorbereiden door daar op een begrijpelijke manier over te vertellen. Kies het niveau dat bij de leeftijd van uw kind past. Vertel niet te veel details, maar bied vooral een gevoel van veiligheid. Begin niet over behandelingen, bij een kind jonger dan vier jaar. Vertel uw tandarts bij de controle wat uw kind al weet, bijvoorbeeld over tandenpoetsen.

Hoe vaak moet ik met mijn kind naar de tandarts?
Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.
Mijn kind moet naar de tandarts. Wat kan ik doen als ik zelf erg tegen tandartsbezoek opzie?
Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind dan liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. U kunt uw kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst overleggen met uw tandarts.
Wat doet de tandarts bij kleine kinderen?
Een behandeling is op tweejarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Ook de preventie-assistente kan u en uw kind daarbij van dienst zijn. Gekeken wordt of alles goed ism aangelegd en tandjes geteld, alleen dit al vinden kinderen spannend genoeg.

Wanneer zal de tandarts het gebit van mijn kind behandelen?
Het meest voorkomende probleem bij het melkgebit zijn gaatjes, ook wel cariës genoemd.Meestal beginnen die in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen pijn of ontstekingen veroorzaken. Daardoor kunnen op den duur melktanden of -kiezen afbrokkelen en kan er schade ontstaan aan het blijvend gebit. De tandarts zal meestal voorkomen dat een gaatje groter wordt. Dat kan hij doen door de cariës te verwijderen (boren) en de kies te vullen.
Soms is het gaatje zo klein dat de aantasting niet verder gaat als u zelf het gebit tenminste goed verzorgt. In dat geval kan hij van boren en vullen afzien. De tandarts of preventie- assistente zal u dan een passend advies geven over voeding en poetsen. Als een tand of een kies snel gaat wisselen, doet de tandarts doorgaans niets.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vullen van een gaatje?
Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren.
Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts of preventie-assistente te stellen. Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat die in werkelijkheid is, verliest uw kind het vertrouwen in uw uitleg en dat van de tandarts.
Bovendien zal uw kind in de toekomst meer opzien tegen een behandeling.

FAQ

Meer informatie

Klik hier

Handige Tips

Meer informatie

Klik hier

Gallerij

Meer informatie

Klik hier