Zonder een kroon loopt u het risico dat de tand of kies verloren gaat. Er zijn dus geen
alternatieven voor een kroon. In plaats van een brug kunt u de ontbrekende tanden of
kiezen vervangen door een implantaat, frameprothese of partiële prothese.