Het afslijten van je tandglazuur gebeurt geleidelijk en je merkt het vaak pas op in een
vergevorderd stadium. Enkele symptomen zijn:
• De voortanden worden korter, dunner en doorschijnender of krijgen rafelige randen.
• De tanden worden (plaatselijk) steeds geler of de tanden krijgen donkere plekken.
• Het glazuur wordt namelijk dunner en het onderliggende gele tandbeen schijnt dan
steeds meer door.
• Tanden kunnen gevoelig worden voor zoet en koud (eten).
• In de knobbels van de kiezen kunnen putjes ontstaan. Later kunnen de knobbels
van de kiezen zelfs helemaal verdwijnen. Dan kauw je dus op het tandbeen.
• Tanden en kiezen kunnen kleiner worden.
Erosie tast de vullingen in tanden en kiezen niet aan. Het gevolg kan zijn dat je vullingen
boven het tandoppervlak gaan uitsteken.