Er kan onderscheid worden gemaakt tussen ‘intrinsieke’ en ‘extrinsieke’ oorzaken van
tandverkleuring. Onder intrinsieke oorzaken vallen onder meer veroudering,
medicijngebruik, of een harde klap op je tand. Hierdoor kan inwendige verkleuring
optreden: de oorzaak van deze verkleuring bevindt zich in de tand. Je tandkleur is
bovendien erfelijk bepaald, het tandbeen en de dikte van het glazuur bepalen de kleur van
je tanden. Als gevolg van veroudering krijg je na verloop van jaren te maken met een
dunnere glazuurlaag en dikker tandbeen. In de barstjes die hierdoor in je glazuur ontstaan,
krijgen kleurstoffen in voedingsmiddelen de kans om binnen te dringen in je gebit.

Extrinsieke, oftewel uitwendige verkleuring, zit daarentegen op de tand. Als gevolg van
bepaalde leefgewoonten, zoals roken of het nuttigen van sterk gekleurde
voedingsmiddelen, ontstaat tandaanslag. Op den duur leiden de kleurstoffen in dergelijke
voedingsmiddelen of dranken, die in het tandplak dringen, tot verkleuring. Hoewel de
tandaanslag kan worden bestreden met zogenaamde ‘whitening’ tandpasta’s, kan je er
eenmaal verkleurde tanden niet witter van maken. De verkleuring ligt immers op dieper
niveau in het glazuur.