In de tanden en kiezen zit levend weefsel waaronder zenuwen en bloedvaten, dit wordt de
pulpa genoemd. De wortels van tanden en kiezen zijn hol, binnenin bevindt zich een
ruimte die het wortelkanaal genoemd wordt. Door het zenuwweefsel in de tand of kies kan
o.a. warmte en koude gevoeld worden, mocht het weefsel geïrriteerd raken door bijv.
tandbederf dan zal er pijn kunnen ontstaan. In het begin is de pijn vaak mild en van korte
duur; de pijn kan worden opgewekt door o.a. warmte en koude of zoetigheid. In een verder
gevorderd stadium van de zenuwontsteking kan de pijn zeer heftig zijn en lang
aanhouden.
Een zenuw kan behalve door tandbederf ook geïrriteerd raken door blootliggend tandbeen
bij gevoelige tandhalzen, tandenknarsen en trauma (klap). Ook nadat een tandarts
geboord heeft kan een zenuw ontstoken raken. In de eerste afbeelding is een geïrriteerde
zenuw te zien door een diepe vulling.
Bij een lichte ontsteking van de zenuw kan deze zich soms herstellen en hoeft er geen
wortelkanaalbehandeling gedaan te worden. Soms kan de zenuw ook ontstoken zijn
geraakt of zelfs afsterven zonder tand/kiespijn veroorzaakt te hebben, in deze gevallen zal
ook een wortelkanaalbehandeling moeten worden uitgevoerd.
Met behulp van röntgenfoto’s is de tandarts in staat om een wortelpuntonsteking op te
sporen.
Tijdens een wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts de wortelkanalen met behulp van
vijltjes schoon. Hierdoor kunnen ze gespoeld worden met een ontsmettende chlooroplossing, waardoor de bacterien en eventuele weefselresten gedood en verwijderd
worden.
Het is belangrijk dat de wortelkanalen tot bijna bij de wortelpunt gereinigd en gevuld
worden, tijdens en voor de behandeling neemt de tandarts röntgenfoto’s om een beeld te
krijgen van het aantal kanalen en de lengte.
De kanalen worden over het algemeen gevuld met rubberstiftjes en cement, waarna
daarover heen een witte vulling gemaakt kan worden. Hiermee wordt geprobeerd de
wortelkanalen van de tand/kies zo goed mogelijk af te sluiten, zodat bacteriën niet
opnieuw kunnen binnendringen. Een wortelkanaalbehandeling is een lastig en tijdrovend
karwei en kan afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een half uur tot zelfs twee uur in
beslag nemen.
Na ongeveer zes maanden is bij een geslaagde kanaalbehandeling op de röntgenfoto
vaak te zien dat de ontsteking aan de wortelpunten kleiner is geworden.