Een brug vervangt een ontbrekende tand of kies en bestaat uit een kunsttand en twee
kronen. De kronen worden vastgezet op de twee eigen tanden of kiezen die naast de open
plek zitten. De kunsttand vult de lege plek op.