Bij het ontbreken van één tand of kies, wordt een implantaat ter plaatse van het
ontbrekende gebitselement in de kaak geplaatst en wordt daarop een kroon van keramiek
of een combinatie van keramiek met metaal vastgezet..
Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen plaatst men twee of meer implantaten en
maakt men een vastzittende brug. Deze brug vervangt de ontbrekende tanden en/of
kiezen.
Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen worden twee of meer implantaten geplaatst.
Daarop worden knopjes of staafjes gemaakt waarop een overkappingsprothese vastklikt.
Deze is uitneembaar, maar zit wel veel vaster dan een normale gebitsprothese. Soms
wordt er een niet-uitneembare brug op vervaardigd, maar dan heb je wel tenminste vier
implantaten nodig en is de behandeling veel duurder omdat de verzekeraar een dergelijke
behandeling in het algemeen niet vergoedt.