Een kroon is noodzakelijk wanneer het niet mogelijk is om een tand of kies met een vulling
te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vergevorderd tandbederf (cariës), bij
een groot breekrisico van een maximaal gevulde tand of kies, of bij een ernstige
beschadiging. Ook na een wortelkanaalbehandeling is een kroon vaak noodzakelijk om de
tand of kies te behouden in verband met een groter risico op breuk. Een brug kan nodig
zijn om beter te kunnen kauwen, voor een beter esthetisch effect of om te voorkomen dat
tanden en kiezen scheef gaan staan doordat ze te veel ruimte hebben om te groeien.