Ontstoken tandvlees kan leiden tot teruggetrokken tandvlees.
Gezond tandvlees is roze, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet als u uw tanden
poetst.
Rood, gezwollen of bloedend tandvlees duidt meestal op ontstoken tandvlees. Tandplak
op de overgang van uw tandvlees naar uw tand of kies en de plak die tussen uw tanden
en kiezen zit, veroorzaken ontstoken tandvlees. Dit stadium wordt gingivitis genoemd.
Als u plak niet goed verwijdert, zorgen de bacteriën in de plak ervoor dat uw tandvlees
verder ontstoken raakt. Niet verwijderde plak verkalkt tot tandsteen. Aan tandsteen hecht
zich makkelijk weer nieuwe plak.
Tussen de tand en het tandvlees zit een kleine ruimte (pocket). Omdat ontstoken
tandvlees los komt te staan van de tanden en kiezen wordt die ruimte dieper. De
ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot.
Daardoor laat het tandvlees nóg verder los. Door de ontsteking gaan de vezels stuk en
wordt het kaakbot afgebroken. Gevolg? Nog diepere pockets. Hierin verkalkt de tandplak
gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en
kaakbot heet parodontitis.
Door het ontstoken tandvlees zijn de tanden en kiezen los komen te staan en is het
tandvlees teruggetrokken. De wortel ligt gedeeltelijk bloot. Parodontitis kan behandeld
worden, waardoor het tandvlees weer gezond wordt. Eenmaal teruggetrokken tandvlees
komt niet meer terug