U ontvangt maar één enkele keer röntgenstraling, maar de tandarts maakt veel vaker een
röntgenfoto. Als de tandarts elke keer dicht bij u blijft staan, wordt hij onnodig vaak aan
röntgenstraling blootgesteld. Daarom gaat de tandarts bij het maken van een röntgenfoto
soms achter een deur of schot staan om zich tegen de röntgenstraling te beschermen.