Uit de veelheid van bleekmethoden, is het soms lastig om goed te kunnen bepalen wat nu
effectieve bleekmethoden zijn. Ook de prijs zal in de regel een rol spelen bij de afweging
voor welke bleekmethode wordt gekozen.