Kinderen zijn gevoelig voor negatieve signalen. Zeker voor die van hun ouders. Het is
daarom belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. Laat uw kind dan
liever thuis als u zelf moet worden behandeld. Dat is voor u en uw kind rustiger. U kunt uw
kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst
overleggen met uw tandarts.