Als eerste wordt er altijd een verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees
rond de tand of kies een beetje los en probeert alvast wat beweging in de tand of kies te
krijgen. Dit kan een vreemd gevoel veroorzaken, maar is zeker niet pijnlijk. Vervolgens
trekt de tandarts met een tang de kies of tand. In moeilijkere gevallen kan het nodig zijn u
naar de kaakchirurg door te verwijzen. Dit gebeurt voornamelijk met verstandskiezen. De
kaakchirurg gebruikt meestal ook nog andere instrumenten om goed bij de kies te kunnen
komen. Ook bij de kaakchirurg is de behandeling verdoofd en dan ook niet pijnlijk.