Voordat de implantaten worden geplaatst, krijgt u een plaatselijke verdoving. Vervolgens
wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt zodat het
kaakbot zichtbaar wordt. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord. Daarin wordt het
implantaat geschroefd. Vervolgens wordt het tandvlees gehecht. Als u meer dan één
implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens hetzelfde behandelbezoek
ingebracht.