Gemiddeld moet je twee tot drie jaar een beugel dragen. Dat is niet altijd dezelfde. In je
hele beugelperiode heb je vaak verschillende beugels nodig.