Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje moet vullen. Leg op een rustig
moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand
of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren.
Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts
te stellen. Als u de behandeling vooraf mooier voorspiegelt dan dat die in werkelijkheid is,
verliest uw kind het vertrouwen in u en in de tandarts. Bovendien zal uw zoon of dochter in
de toekomst meer opzien tegen een behandeling.