Nee, uit onderzoek blijkt dat fluoride bij de aanbevolen dosering geen enkele schadelijke
bijwerking heeft. Op basis van vele onderzoeken wordt wereldwijd de nuttige werking van
fluorde onderschreven. Een positief effect op het gebit is duidelijk bewezen en schadelijke
neveneffecten zijn bij normaal gebruik nooit aangetoond.